TESTOKAZI

8 620 riešených úloh

Príklady pre 9.ročník

FUNKCIE
Mocniny
Objem a povrch
Podobnosť
Pytagorova veta
Riešenie logických úloh (22)
Rovnice a nerovnice
Slovné úlohy
Výrazy
Štatistika
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!