TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Riešené príklady zo štatistiky

Chyba? 01:47 1.
Chyba? 01:02 2.
Chyba? 00:48 3.
Chyba? 01:45 4.
Chyba? 01:56 5.
Chyba? 01:42 6.
Chyba? 00:56 7.
Chyba? 01:59 8.
Chyba? 01:48 9.
Chyba? 01:04 10.
Chyba? 00:44 11.
Chyba? 01:41 12.
Chyba? 01:48 13.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!