TESTOKAZI

8 420 riešených úloh

Riešenie rovníc s neznámou v menovateli

Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!