TESTOKAZI

8 420 riešených úloh

Riešené príklady na funkcie

Chyba? 10.
Chyba? 11.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!