TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Riešené príklady na objem a povrch valca

Chyba? 01:53 1.
Chyba? 01:33 2.
Chyba? 01:35 3.
Chyba? 01:48 4.
Chyba? 01:49 5.
Chyba? 02:00 6.
Chyba? 01:40 7.
Chyba? 02:00 8.
Chyba? 01:58 9.
Chyba? 01:51 10.
Chyba? 01:57 11.
Chyba? 01:59 12.
Chyba? 01:40 13.
Chyba? 01:42 14.
Chyba? 01:50 15.
Chyba? 02:07 16.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!