TESTOKAZI

8 420 riešených úloh

Rovnice, nerovnice, slovné úlohy - príprava na testovanie 9

Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!