TESTOKAZI

8 390 riešených úloh

Riešené príklady na Pytagorova vetu v kružnici

Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!