TESTOKAZI

8 324 riešených úloh

Graf priamej a nepriamej úmernosti

Chyba? 01:11 1.
Chyba? 01:20 2.
Chyba? 01:02 3.
Chyba? 02:06 4.
Chyba? 01:16 5.
Chyba? 01:24 6.
Chyba? 01:03 7.
Chyba? 00:29 8.
Chyba? 02:05 9.
Chyba? 01:55 10.
Chyba? 01:40 11.
Chyba? 00:55 12.
Chyba? 01:02 13.
Chyba? 01:36 14.
Chyba? 01:04 15.
Chyba? 01:38 16.
Chyba? 01:12 17.
Chyba? 01:14 18.
Chyba? 01:09 19.
Chyba? 01:52 20.
Chyba? 01:48 21.
Chyba? 01:50 22.
Chyba? 01:15 23.
Chyba? 01:35 24.
Chyba? 01:37 25.
Chyba? 00:53 26.
Chyba? 00:53 27.
Chyba? 01:27 28.
Chyba? 00:55 29.
Chyba? 01:52 30.
Chyba? 00:53 31.
Chyba? 01:50 32.
Chyba? 02:02 33.
Chyba? 02:02 34.
Chyba? 00:34 35.
Chyba? 02:04 36.
Chyba? 01:37 37.
Chyba? 01:50 38.
Chyba? 02:06 39.
Chyba? 00:36 40.
Chyba? 02:03 41.
Chyba? 01:39 42.
Chyba? 02:01 43.
Chyba? 02:32 44.
Chyba? 02:31 45.
Chyba? 02:20 46.
Chyba? 02:10 47.
Chyba? 03:02 48.
Chyba? 01:05 49.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!