TESTOKAZI

8 420 riešených úloh

Telesá - príprava na testovanie 9

Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!