TESTOKAZI

8 420 riešených úloh

Riešené príklady na grafické delenie úsečky

Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!