TESTOKAZI

8 620 riešených úloh

Príklady pre 6.ročník

Deliteľnosť
Desatinné čísla
Kombinatorika
Obvod a obsah
Riešené príklady na sústavu súradníc (4)
Trojuholník
Uhly
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!