TESTOKAZI

9 680 riešených úloh

Algoritmus na delenie desatinných čísel

Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!