TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Rôzne riešené úlohy z kombinatoriky

Chyba? 00:30 1.
Chyba? 01:46 2.
Chyba? 01:52 3.
Chyba? 00:57 4.
Chyba? 00:16 5.
Chyba? 01:07 6.
Chyba? 01:16 7.
Chyba? 01:32 8.
Chyba? 01:30 9.
Chyba? 00:28 10.
Chyba? 01:04 11.
Chyba? 00:54 12.
Chyba? 01:59 13.
Chyba? 01:42 14.
Chyba? 00:56 15.
Chyba? 01:42 16.
Chyba? 01:06 17.
Chyba? 01:42 18.
Chyba? 00:36 19.
Chyba? 00:54 20.
Chyba? 00:25 21.
Chyba? 01:31 22.
Chyba? 00:33 23.
Chyba? 01:22 24.
Chyba? 02:35 25.
Chyba? 01:28 26.
Chyba? 02:50 27.
Chyba? 01:19 28.
Chyba? 01:21 29.
Chyba? 03:22 30.
Chyba? 04:53 31.
Chyba? 00:33 32.
Chyba? 03:26 33.
Chyba? 02:02 34.
Chyba? 02:02 35.
Chyba? 01:49 36.
Chyba? 02:18 37.
Chyba? 01:52 38.
Chyba? 02:06 39.
Chyba? 00:51 40.
Chyba? 01:28 41.
Chyba? 01:26 42.
Chyba? 02:18 43.
Chyba? 01:10 44.
Chyba? 00:29 45.
Chyba? 00:38 46.
Chyba? 00:38 47.
Chyba? 00:32 48.
Chyba? 01:02 49.
Chyba? 00:46 50.
Chyba? 01:31 51.
Chyba? 01:03 52.
Chyba? 03:55 53.
Chyba? 00:54 54.
Chyba? 03:05 55.
Chyba? 02:10 56.
Chyba? 02:37 57.
Chyba? 00:23 58.
Chyba? 00:34 59.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!