TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Riešené príklady na obvod a obsah zložených útvarov

Chyba? 01:59 1.
Chyba? 01:57 2.
Chyba? 01:17 3.
Chyba? 01:43 4.
Chyba? 01:42 5.
Chyba? 00:24 6.
Chyba? 01:01 7.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!