TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Riešené príklady z kombinatoriky na usporiadanie prvkov

Chyba? 01:42 1.
Chyba? 01:17 2.
Chyba? 01:28 3.
Chyba? 01:55 4.
Chyba? 01:32 5.
Chyba? 01:29 6.
Chyba? 01:15 7.
Chyba? 01:22 8.
Chyba? 01:25 9.
Chyba? 01:28 10.
Chyba? 01:42 11.
Chyba? 01:08 12.
Chyba? 01:27 13.
Chyba? 01:17 14.
Chyba? 01:45 15.
Chyba? 01:16 16.
Chyba? 01:14 17.
Chyba? 01:56 18.
Chyba? 01:15 19.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!