TESTOKAZI

8 460 riešených úloh

Riešené príklady z kombinatoriky na usporiadanie prvkov

Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!