TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Riešené príklady na sústavu súradníc

Chyba? 00:25 1.
Chyba? 00:37 2.
Chyba? 00:59 3.
Chyba? 00:33 4.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!