TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Riešené príklady na deliteľnosť

Chyba? 00:41 1.
Chyba? 00:41 2.
Chyba? 00:40 3.
Chyba? 01:00 4.
Chyba? 00:48 5.
Chyba? 00:23 6.
Chyba? 01:42 7.
Chyba? 00:39 8.
Chyba? 00:34 9.
Chyba? 00:25 10.
Chyba? 01:03 11.
Chyba? 01:19 12.
Chyba? 00:32 13.
Chyba? 01:54 14.
Chyba? 01:29 15.
Chyba? 02:01 16.
Chyba? 00:44 17.
Chyba? 02:43 18.
Chyba? 02:52 19.
Chyba? 01:14 20.
Chyba? 00:41 21.
Chyba? 01:49 22.
Chyba? 01:31 23.
Chyba? 01:23 24.
Chyba? 00:44 25.
Chyba? 01:58 26.
Chyba? 00:33 27.
Chyba? 01:25 28.
Chyba? 01:24 29.
Chyba? 01:53 30.
Chyba? 01:16 31.
Chyba? 02:49 32.
Chyba? 03:43 33.
Chyba? 01:22 34.
Chyba? 02:13 35.
Chyba? 01:15 36.
Chyba? 00:36 37.
Chyba? 01:52 38.
Chyba? 02:59 39.
Chyba? 01:29 40.
Chyba? 03:01 41.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!