TESTOKAZI

8 420 riešených úloh

Priama a nepriama úmernosť

Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!