TESTOKAZI

8 590 riešených úloh

Graf priamej a nepriamej úmernosti

Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!