TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Riešené príklady na nepriamu úmernosť

Chyba? 01:27 1.
Chyba? 01:21 2.
Chyba? 01:11 3.
Chyba? 01:34 4.
Chyba? 01:55 5.
Chyba? 01:14 6.
Chyba? 01:39 7.
Chyba? 01:31 8.
Chyba? 00:53 9.
Chyba? 01:50 10.
Chyba? 00:54 11.
Chyba? 01:01 12.
Chyba? 01:01 13.
Chyba? 01:00 14.
Chyba? 00:49 15.
Chyba? 00:46 16.
Chyba? 01:44 17.
Chyba? 00:49 18.
Chyba? 02:46 19.
Chyba? 00:40 20.
Chyba? 00:49 21.
Chyba? 02:34 22.
Chyba? 01:21 23.
Chyba? 00:57 24.
Chyba? 00:58 25.
Chyba? 02:14 26.
Chyba? 01:50 27.
Chyba? 01:27 28.
Chyba? 00:51 29.
Chyba? 00:48 30.
Chyba? 01:00 31.
Chyba? 01:11 32.
Chyba? 00:49 33.
Chyba? 01:24 34.
Chyba? 01:10 35.
Chyba? 00:48 36.
Chyba? 00:59 37.
Chyba? 01:21 38.
Chyba? 01:22 39.
Chyba? 01:04 40.
Chyba? 01:56 41.
Chyba? 02:12 42.
Chyba? 02:03 43.
Chyba? 00:59 44.
Chyba? 01:19 45.
Chyba? 01:44 46.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!