TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Aká je to úmernosť?

Chyba? 00:41 1.
Chyba? 00:33 2.
Chyba? 01:07 3.
Chyba? 00:29 4.
Chyba? 01:06 5.
Chyba? 00:46 6.
Chyba? 00:27 7.
Chyba? 00:43 8.
Chyba? 01:31 9.
Chyba? 01:06 10.
Chyba? 00:37 11.
Chyba? 00:40 12.
Chyba? 00:56 13.
Chyba? 00:44 14.
Chyba? 00:39 15.
Chyba? 00:53 16.
Chyba? 00:46 17.
Chyba? 00:50 18.
Chyba? 01:17 19.
Chyba? 00:40 20.
Chyba? 00:44 21.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!