TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Riešené príklady na priamu úmernosť

Chyba? 01:20 1.
Chyba? 00:59 2.
Chyba? 01:06 3.
Chyba? 00:57 4.
Chyba? 01:11 5.
Chyba? 00:54 6.
Chyba? 01:41 7.
Chyba? 00:35 8.
Chyba? 01:04 9.
Chyba? 00:29 10.
Chyba? 01:28 11.
Chyba? 01:59 12.
Chyba? 01:27 13.
Chyba? 00:44 14.
Chyba? 00:51 15.
Chyba? 01:02 16.
Chyba? 01:42 17.
Chyba? 02:00 18.
Chyba? 01:18 19.
Chyba? 00:41 20.
Chyba? 00:50 21.
Chyba? 00:39 22.
Chyba? 00:47 23.
Chyba? 01:46 24.
Chyba? 01:34 25.
Chyba? 01:12 26.
Chyba? 01:07 27.
Chyba? 01:55 28.
Chyba? 00:45 29.
Chyba? 01:22 30.
Chyba? 01:58 31.
Chyba? 00:59 32.
Chyba? 02:44 33.
Chyba? 01:04 34.
Chyba? 01:27 35.
Chyba? 01:25 36.
Chyba? 01:34 37.
Chyba? 01:24 38.
Chyba? 02:18 39.
Chyba? 00:53 40.
Chyba? 01:31 41.
Chyba? 01:19 42.
Chyba? 01:24 43.
Chyba? 01:14 44.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!