TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Riešené príklady na zloženú trojčlenku

Chyba? 01:58 1.
Chyba? 01:30 2.
Chyba? 01:57 3.
Chyba? 01:13 4.
Chyba? 01:49 5.
Chyba? 02:00 6.
Chyba? 02:13 7.
Chyba? 02:13 8.
Chyba? 02:38 9.
Chyba? 01:54 10.
Chyba? 01:56 11.
Chyba? 01:50 12.
Chyba? 02:20 13.
Chyba? 02:42 14.
Chyba? 01:50 15.
Chyba? 01:50 16.
Chyba? 01:42 17.
Chyba? 02:00 18.
Chyba? 02:02 19.
Chyba? 01:47 20.
Chyba? 01:28 21.
Chyba? 01:35 22.
Chyba? 01:41 23.
Chyba? 01:32 24.
Chyba? 03:52 25.
Chyba? 01:19 26.
Chyba? 01:48 27.
Chyba? 02:29 28.
Chyba? 03:35 29.
Chyba? 03:25 30.
Chyba? 02:56 31.
Chyba? 02:48 32.
Chyba? 03:21 33.
Chyba? 02:26 34.
Chyba? 03:13 35.
Chyba? 02:24 36.
Chyba? 02:24 37.
Chyba? 01:29 38.
Chyba? 02:01 39.
Chyba? 01:56 40.
Chyba? 02:50 41.
Chyba? 02:18 42.
Chyba? 02:24 43.
Chyba? 01:57 44.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!