TESTOKAZI

9 010 riešených úloh

Príklady pre 8.ročník

Celé čísla
Hranoly
Kruh, kružnica, valec
Riešenie úloh na operácie s racionálnymi číslami (74)
Riešené príklady na pravdepodobnosť (73)
Rovnice
Trojuholník
Výrazy
Štvoruholník
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!