TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Riešenie úloh na slovné úlohy s kružnicou a kruhom

Chyba? 01:36 1.
Chyba? 01:49 2.
Chyba? 01:29 3.
Chyba? 01:58 4.
Chyba? 02:35 5.
Chyba? 01:02 6.
Chyba? 02:00 7.
Chyba? 01:13 8.
Chyba? 01:42 9.
Chyba? 01:20 10.
Chyba? 01:11 11.
Chyba? 01:16 12.
Chyba? 00:49 13.
Chyba? 00:37 14.
Chyba? 01:08 15.
Chyba? 02:08 16.
Chyba? 00:50 17.
Chyba? 01:18 18.
Chyba? 01:01 19.
Chyba? 01:03 20.
Chyba? 01:31 21.
Chyba? 00:32 22.
Chyba? 02:02 23.
Chyba? 02:01 24.
Chyba? 01:41 25.
Chyba? 01:07 26.
Chyba? 01:51 27.
Chyba? 01:18 28.
Chyba? 00:46 29.
Chyba? 01:20 30.
Chyba? 01:29 31.
Chyba? 02:09 32.
Chyba? 01:35 33.
Chyba? 01:23 34.
Chyba? 00:56 35.
Chyba? 01:33 36.
Chyba? 01:49 37.
Chyba? 01:13 38.
Chyba? 01:41 39.
Chyba? 01:30 40.
Chyba? 02:19 41.
Chyba? 01:44 42.
Chyba? 01:57 43.
Chyba? 02:06 44.
Chyba? 00:54 45.
Chyba? 02:21 46.
Chyba? 03:51 47.
Chyba? 01:17 48.
Chyba? 02:03 49.
Chyba? 01:32 50.
Chyba? 00:55 51.
Chyba? 02:09 52.
Chyba? 01:03 53.
Chyba? 01:07 54.
Chyba? 01:37 55.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!