TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Riešenie slovných úloh na obsah trojuholníka

Chyba? 01:11 1.
Chyba? 01:12 2.
Chyba? 01:30 3.
Chyba? 01:25 4.
Chyba? 00:31 5.
Chyba? 01:38 6.
Chyba? 01:55 7.
Chyba? 00:56 8.
Chyba? 01:40 9.
Chyba? 01:40 10.
Chyba? 01:46 11.
Chyba? 01:46 12.
Chyba? 01:04 13.
Chyba? 01:03 14.
Chyba? 01:07 15.
Chyba? 00:00 16.
Chyba? 01:45 17.
Chyba? 02:17 18.
Chyba? 01:40 19.
Chyba? 01:30 20.
Chyba? 01:04 21.
Chyba? 00:49 22.
Chyba? 01:17 23.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!