TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Slovné úlohy riešené rovnicami

Chyba? 02:07 1.
Chyba? 01:50 2.
Chyba? 02:45 3.
Chyba? 01:12 4.
Chyba? 01:54 5.
Chyba? 01:58 6.
Chyba? 01:42 7.
Chyba? 03:11 8.
Chyba? 01:53 9.
Chyba? 01:01 10.
Chyba? 01:51 11.
Chyba? 01:01 12.
Chyba? 01:00 13.
Chyba? 02:22 14.
Chyba? 01:15 15.
Chyba? 01:37 16.
Chyba? 02:02 17.
Chyba? 01:56 18.
Chyba? 01:36 19.
Chyba? 01:48 20.
Chyba? 01:11 21.
Chyba? 01:18 22.
Chyba? 01:17 23.
Chyba? 01:05 24.
Chyba? 01:27 25.
Chyba? 01:02 26.
Chyba? 02:20 27.
Chyba? 02:23 28.
Chyba? 01:06 29.
Chyba? 01:43 30.
Chyba? 00:58 31.
Chyba? 00:58 32.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!