TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Riešené príklady na pravdepodobnosť

Chyba? 00:30 1.
Chyba? 00:54 2.
Chyba? 01:58 3.
Chyba? 01:48 4.
Chyba? 00:53 5.
Chyba? 00:41 6.
Chyba? 01:45 7.
Chyba? 01:58 8.
Chyba? 01:41 9.
Chyba? 00:34 10.
Chyba? 00:32 11.
Chyba? 01:19 12.
Chyba? 00:27 13.
Chyba? 01:58 14.
Chyba? 01:44 15.
Chyba? 00:52 16.
Chyba? 00:49 17.
Chyba? 00:36 18.
Chyba? 00:50 19.
Chyba? 00:54 20.
Chyba? 00:53 21.
Chyba? 01:51 22.
Chyba? 01:15 23.
Chyba? 00:52 24.
Chyba? 00:33 25.
Chyba? 00:25 26.
Chyba? 01:25 27.
Chyba? 00:48 28.
Chyba? 01:33 29.
Chyba? 00:43 30.
Chyba? 01:32 31.
Chyba? 00:47 32.
Chyba? 00:09 33.
Chyba? 00:14 34.
Chyba? 01:58 35.
Chyba? 00:58 36.
Chyba? 00:42 37.
Chyba? 01:21 38.
Chyba? 01:15 39.
Chyba? 01:22 40.
Chyba? 01:40 41.
Chyba? 01:56 42.
Chyba? 00:36 43.
Chyba? 01:51 44.
Chyba? 00:39 45.
Chyba? 00:30 46.
Chyba? 00:41 47.
Chyba? 00:12 48.
Chyba? 00:50 49.
Chyba? 00:24 50.
Chyba? 01:38 51.
Chyba? 01:49 52.
Chyba? 01:49 53.
Chyba? 01:09 54.
Chyba? 00:35 55.
Chyba? 00:33 56.
Chyba? 01:01 57.
Chyba? 01:58 58.
Chyba? 00:58 59.
Chyba? 01:39 60.
Chyba? 01:44 61.
Chyba? 01:40 62.
Chyba? 01:12 63.
Chyba? 01:06 64.
Chyba? 01:23 65.
Chyba? 00:40 66.
Chyba? 02:17 67.
Chyba? 00:25 68.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!