TESTOKAZI

8 590 riešených úloh

MAT - 6.ročník

Desatinné čísla
Interaktívne testy z matematiky na deliteľnosť
Interaktívne testy z matematiky na prirodzené čísla v 6. ročníku
Interaktívne testy z matematiky na uhly
Kombinatorika
Objem
Obvod a obsah
Opakovanie zo 6. ročníka
Trojuholník
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!