TESTOKAZI

9 680 riešených úloh

Interaktívne hry z matematiky na obsah zložených útvarov

Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!