TESTOKAZI

9 680 riešených úloh

Interaktívne testy z matematiky na obsah útvarov v štvorcovej sieti

Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!