TESTOKAZI

8 420 riešených úloh

Slovné úlohy o pohybe

Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!