TESTOKAZI

8 590 riešených úloh

Riešenie slovných úloh na pohyb - typ 3

Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!