TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Riešenie slovných úloh na pohyb - typ 2

Chyba? 01:13 1.
Chyba? 01:10 2.
Chyba? 01:59 3.
Chyba? 01:52 4.
Chyba? 01:13 5.
Chyba? 01:59 6.
Chyba? 01:59 7.
Chyba? 03:35 8.
Chyba? 03:35 9.
Chyba? 01:58 10.
Chyba? 04:27 11.
Chyba? 03:35 12.
Chyba? 04:17 13.
Chyba? 02:35 14.
Chyba? 02:06 15.
Chyba? 01:33 16.
Chyba? 02:37 17.
Chyba? 02:53 18.
Chyba? 01:28 19.
Chyba? 02:25 20.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!