TESTOKAZI

8 590 riešených úloh

MAT - 7.ročník

Interaktívne testy na mierku
Interaktívne testy z matematiky na opakovanie učiva 7. ročníka
Kocka a kváder
Kombinatorika a pravdepodobnosť
Percentá
Pomer
Rovnobežník
Striedavé a súhlasné uhly
Trojuholník
Zlomky
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!