TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Prípravy na vyučovacie hodiny matematiky pre 8.ročník

CELÉ ČÍSLA. POČTOVÉ VÝKONY SCELÝMI ČÍSLAMI
PREMENNÁ, VÝRAZ, ROVNICA
RIEŠENIE LINEÁRNÝCH ROVNÍC ANEROVNÍC
ROVNOBEŽNÍKY, LICHOBEŽNÍKY, OBSAH TROJUHOLNÍKA
KRUH, KRUŽNICA
HRANOLY AVALEC
PRAVDEPODOBNOSŤ A ŠTATISTIKA
  • pozri 7 ročník
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!