TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Prípravy na vyučovacie hodiny matematiky pre 6.ročník

DELITEĽNOSŤ
DESATINNÉ ČÍSLA, POČTOVÉ VÝKONY SDESATINNÝMI ČÍSLAMI
OBSAH OBDĹŽNIKA AŠTVORCA
UHOL aJEHO VEĽKOSŤ, OPERÁCIE SUHLAMI
TROJUHOLNÍK, ZHODNOSŤ TROJUHOLNÍKOV
KOMBINATORIKA VÚLOHÁCH
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!