TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Prípravy na vyučovacie hodiny matematiky pre 5.ročník

OPAKOVANIE UČIVA Z 1. – 4. ROČNÍKA ZŠ
VYTVORENIE OBORU PRIRODZENÝCH ČÍSEL DO ANAD MILIÓN
NÁSOBENIE ADELENIE VOBORE DO 10000
POČTOVÉ VÝKONY SPRIRODZENÝMI ČÍSLAMI
VEĽKÉ ČÍSLA
GEOMETRIA AMERANIE
RIEŠENIE APLIKAČNÝCH ÚLOH AÚLOH ROZVÍJAJÚCICH MATEMATICKÉ MYSLENIE
STREDOVÁ A OSOVÁ SÚMERNOSŤ
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!