TESTOKAZI

8 620 riešených úloh

On-line matematické hry na meranie veličín

Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!