TESTOKAZI

8 590 riešených úloh

On-line matematické hry na zaokrúhľovanie desatinných čísel

Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!