TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

On-line matematické hry na usporiadanie a porovnávanie desatinných čísel

Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!