TESTOKAZI

8 590 riešených úloh

On-line matematické hry na desatinné čísla na čísenej osi

Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!