TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Žiacke pokusy z fyziky

Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!