TESTOKAZI

8 590 riešených úloh

Interaktívne testy z fyziky - opakovanie učiva 8. ročníka

Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!