TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Testovanie 9 - 2008 - riešené príklady

Chyba? 00:29 1.
Chyba? 01:09 2.
Chyba? 01:17 3.
Chyba? 00:19 4.
Chyba? 00:50 5.
Chyba? 01:24 6.
Chyba? 02:00 7.
Chyba? 00:54 8.
Chyba? 00:53 9.
Chyba? 00:46 10.
Chyba? 00:25 11.
Chyba? 01:51 12.
Chyba? 01:36 13.
Chyba? 01:06 14.
Chyba? 01:01 15.
Chyba? 01:58 16.
Chyba? 01:08 17.
Chyba? 01:52 18.
Chyba? 01:02 19.
Chyba? 01:56 20.
Chyba? 01:58 21.
Chyba? 00:19 22.
Chyba? 01:38 23.
Chyba? 01:45 24.
Chyba? 01:15 25.
Chyba? 01:43 26.
Chyba? 01:20 27.
Chyba? 01:00 28.
Chyba? 00:52 29.
Chyba? 01:06 30.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!