TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Riešené príklady na násobenie lomených výrazov

Chyba? 00:54 1.
Chyba? 00:58 2.
Chyba? 01:12 3.
Chyba? 00:41 4.
Chyba? 00:38 5.
Chyba? 00:35 6.
Chyba? 00:26 7.
Chyba? 00:45 8.
Chyba? 00:52 9.
Chyba? 02:06 10.
Chyba? 00:54 11.
Chyba? 01:08 12.
Chyba? 00:16 13.
Chyba? 01:24 14.
Chyba? 01:04 15.
Chyba? 01:08 16.
Chyba? 01:12 17.
Chyba? 00:52 18.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!