TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Riešené príklady na delenie lomených výrazov

Chyba? 01:49 1.
Chyba? 01:04 2.
Chyba? 01:22 3.
Chyba? 02:51 4.
Chyba? 01:19 5.
Chyba? 01:06 6.
Chyba? 01:17 7.
Chyba? 01:14 8.
Chyba? 02:23 9.
Chyba? 01:52 10.
Chyba? 01:22 11.
Chyba? 01:55 12.
Chyba? 01:47 13.
Chyba? 00:59 14.
Chyba? 01:23 15.
Chyba? 01:32 16.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!