TESTOKAZI

8 530 riešených úloh

Rozširujúce učivo

Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!