TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Riešenie slovných úloh na zmesi

Chyba? 01:18 1.
Chyba? 01:19 2.
Chyba? 01:52 3.
Chyba? 01:16 4.
Chyba? 01:31 5.
Chyba? 01:11 6.
Chyba? 01:35 7.
Chyba? 01:15 8.
Chyba? 01:46 9.
Chyba? 01:12 10.
Chyba? 01:43 11.
Chyba? 01:06 12.
Chyba? 01:44 13.
Chyba? 01:53 14.
Chyba? 02:03 15.
Chyba? 02:01 16.
Chyba? 02:09 17.
Chyba? 02:11 18.
Chyba? 01:58 19.
Chyba? 01:46 20.
Chyba? 01:58 21.
Chyba? 01:31 22.
Chyba? 01:48 23.
Chyba? 02:16 24.
Chyba? 01:14 25.
Chyba? 01:30 26.
Chyba? 01:27 27.
Chyba? 01:32 28.
Chyba? 01:03 29.
Chyba? 01:30 30.
Chyba? 01:19 31.
Chyba? 03:22 32.
Chyba? 01:29 33.
Chyba? 02:28 34.
Chyba? 02:10 35.
Chyba? 01:27 36.
Chyba? 01:03 37.
Chyba? 00:56 38.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!