TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Riešené príklady na mierku

Chyba? 01:31 1.
Chyba? 00:44 2.
Chyba? 01:00 3.
Chyba? 00:40 4.
Chyba? 00:48 5.
Chyba? 01:20 6.
Chyba? 00:52 7.
Chyba? 00:40 8.
Chyba? 00:49 9.
Chyba? 00:39 10.
Chyba? 01:01 11.
Chyba? 01:17 12.
Chyba? 01:17 13.
Chyba? 01:59 14.
Chyba? 00:56 15.
Chyba? 00:44 16.
Chyba? 01:55 17.
Chyba? 01:15 18.
Chyba? 00:43 19.
Chyba? 01:04 20.
Chyba? 00:19 21.
Chyba? 01:06 22.
Chyba? 01:11 23.
Chyba? 00:41 24.
Chyba? 00:51 25.
Chyba? 00:52 26.
Chyba? 00:44 27.
Chyba? 01:57 28.
Chyba? 01:15 29.
Chyba? 01:39 30.
Chyba? 01:21 31.
Chyba? 01:39 32.
Chyba? 01:14 33.
Chyba? 01:29 34.
Chyba? 00:58 35.
Chyba? 01:30 36.
Chyba? 02:50 37.
Chyba? 00:41 38.
Chyba? 02:43 39.
Chyba? 00:56 40.
Chyba? 01:49 41.
Chyba? 01:25 42.
Chyba? 02:36 43.
Chyba? 01:24 44.
Chyba? 01:17 45.
Chyba? 03:11 46.
Chyba? 00:42 47.
Chyba? 01:53 48.
Chyba? 01:16 49.
Chyba? 01:23 50.
Chyba? 01:37 51.
Chyba? 02:27 52.
Chyba? 01:13 53.
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!